Costco Wholesale Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COST nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Costco Wholesale Corporation

Doanh thu của Costco Wholesale Corporation trong năm ngoái lên tới 242.29B USD, phần lớn trong số đó — 96.17B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Food and Sundries, năm trước mang lại 85.63B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Costco Wholesale Corporation 176.63B USD, và năm trước đó — 165.29B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia