Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.

Gen Digital Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Gen Digital Inc.

Doanh thu của Gen Digital Inc. trong năm ngoái lên tới 3.81 B USD, phần lớn trong số đó — 2.42 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Consumer Security, năm trước mang lại 2.03 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Gen Digital Inc. 2.27 B USD, và năm trước đó — 2.11 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia