Chỉ số Lĩnh vực Nhà ở PHLXChỉ số Lĩnh vực Nhà ở PHLXChỉ số Lĩnh vực Nhà ở PHLX

Chỉ số Lĩnh vực Nhà ở PHLX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần HGX

Các thành phần PHLX Housing Sector có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu HGX theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DHID.R. Horton, Inc.
47.615 B USD144.59 USD−3.21%3.094 M1.249.8414.69 USD−0.94%0.74%Khách hàng Lâu năm
Mua
LENLennar Corporation
42.955 B USD155.88 USD−4.20%2.58 M1.8510.9214.28 USD−11.54%1.08%Khách hàng Lâu năm
Mua
VMCVulcan Materials Company (Holding Company)
34.501 B USD260.87 USD−0.50%1.042 M1.4738.086.85 USD+51.41%0.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PHMPulteGroup, Inc.
24.021 B USD114.20 USD−3.14%2.004 M1.299.1412.50 USD+7.70%0.61%Khách hàng Lâu năm
Mua
WYWeyerhaeuser Company
REIT
22.68 B USD30.70 USD−1.32%2.134 M0.5728.011.10 USD−35.37%2.48%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LIILennox International, Inc.
17.757 B USD498.44 USD+1.03%279.89 K1.2328.8717.26 USD+20.17%0.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
OCOwens Corning Inc
15.382 B USD177.51 USD−0.56%585.992 K1.1614.3712.35 USD−10.56%1.25%Công nghiệp Chế biến
Mua
MASMasco Corporation
15.252 B USD69.25 USD−0.93%1.422 M1.1316.954.09 USD+14.82%1.64%Sản xuất Chế tạo
Mua
TOLToll Brothers, Inc.
12.417 B USD119.20 USD−8.46%4.952 M3.698.1414.65 USD+16.81%0.66%Khách hàng Lâu năm
Mua
MTHMeritage Homes Corporation
6.341 B USD174.58 USD−2.07%521.392 K1.558.1421.44 USD−12.46%0.88%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
KBHKB Home
5.297 B USD69.77 USD−2.15%2.491 M1.729.507.35 USD−19.26%1.05%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
AWIArmstrong World Industries Inc
5.027 B USD114.88 USD−0.03%305.52 K1.4221.625.31 USD+20.67%0.93%Sản xuất Chế tạo
Mua
RDNRadian Group Inc.
4.716 B USD31.32 USD−0.35%720.162 K0.978.313.77 USD−13.07%2.93%Tài chính
Theo dõi
PFSIPennyMac Financial Services, Inc.
4.638 B USD91.08 USD−3.02%248.03 K1.3631.572.88 USD−52.06%0.85%Tài chính
Sức mua mạnh
MHOM/I Homes, Inc.
3.435 B USD123.78 USD−3.40%245.026 K1.207.1217.38 USD−2.07%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
WDWalker & Dunlop, Inc
3.329 B USD98.73 USD−1.13%106.135 K0.8036.022.74 USD−45.57%2.54%Tài chính
Theo dõi
MWAMUELLER WATER PRODUCTS
2.952 B USD18.96 USD−0.99%932.493 K0.5029.650.64 USD+29.85%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
CCSCentury Communities, Inc.
2.692 B USD84.68 USD−2.57%318.32 K1.389.419.00 USD−29.21%1.09%Khách hàng Lâu năm
Bán
LGIHLGI Homes, Inc.
2.298 B USD97.50 USD−2.64%136.088 K0.8712.198.00 USD−31.24%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi