Chỉ số Lĩnh vực Nhà ở PHLX

NASDAQHGX
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần HGX

Cổ phiếu là một phần của chỉ số

Các thành phần PHLX HOUSING SECTOR có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu HGX theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AWIArmstrong World Industries Inc
68.15 USD−1.79%−1.24 USD
Bán Mạnh
490.583K33.433M3.097B USD16.134.31 USD3KSản xuất Chế tạo
DHID.R. Horton, Inc.
95.71 USD−1.17%−1.13 USD
Mua
4.69M448.905M32.866B USD6.0016.25 USD13.237KKhách hàng Lâu năm
KBHKB Home
36.80 USD0.44%0.16 USD
Mua
3.439M126.548M3.091B USD4.039.36 USD2.366KKhách hàng Lâu năm
LENLennar Corporation
102.59 USD−0.85%−0.88 USD
Mua
1.964M201.514M29.145B USD6.4116.17 USD12.012KKhách hàng Lâu năm
LGIHLGI Homes, Inc.
106.08 USD−1.55%−1.67 USD
Mua
139.387K14.786M2.472B USD7.8413.89 USD952Khách hàng Lâu năm
LIILennox International, Inc.
244.94 USD−1.78%−4.44 USD
Bán
221.872K54.345M8.689B USD17.9413.96 USD13.2KSản xuất Chế tạo
MASMasco Corporation
49.18 USD−4.13%−2.12 USD
Bán Mạnh
2.325M114.362M11.075B USD14.143.65 USD19KSản xuất Chế tạo
MDCM.D.C. Holdings, Inc.
37.08 USD−0.99%−0.37 USD
Mua
644.077K23.882M2.691B USD4.887.89 USD1.643KKhách hàng Lâu năm
MHOM/I Homes, Inc.
59.93 USD−0.18%−0.11 USD
Mua
262.671K15.742M1.658B USD3.4817.63 USD1.663KKhách hàng Lâu năm
MTHMeritage Homes Corporation
111.27 USD0.45%0.50 USD
Mua
493.463K54.908M4.069B USD4.1427.05 USD1.921KKhách hàng Lâu năm
MWAMUELLER WATER PRODUCTS
13.00 USD−2.91%−0.39 USD
Bán
1.054M13.705M2.031B USD26.440.51 USD3.6KSản xuất Chế tạo
OCOwens Corning Inc
92.23 USD−0.68%−0.63 USD
Bán
841.62K77.623M8.372B USD7.3312.78 USD19KCông nghiệp Chế biến
PFSIPennyMac Financial Services, Inc.
55.94 USD−3.17%−1.83 USD
Bán Mạnh
346.621K19.39M2.799B USD6.898.83 USD4.135KTài chính
PHMPulteGroup, Inc.
55.93 USD0.20%0.11 USD
Mua
3.243M181.4M12.618B USD5.0311.14 USD6.524KKhách hàng Lâu năm
RDNRadian Group Inc.
20.64 USD−2.73%−0.58 USD
Bán
1.793M36.998M3.244B USD4.854.43 USD1.4KTài chính
TOLToll Brothers, Inc.
57.80 USD−0.79%−0.46 USD
Bán
1.34M77.457M6.4B USD5.0511.64 USD5.2KKhách hàng Lâu năm
VMCVulcan Materials Company (Holding Company)
163.71 USD−1.46%−2.43 USD
Bán
726.382K118.916M21.769B USD38.564.33 USD11.397KKhoáng sản phi năng lượng
WDWalker & Dunlop, Inc
74.49 USD−4.30%−3.35 USD
Bán Mạnh
164.804K12.276M2.462B USD12.236.43 USD1.451KTài chính
WYWeyerhaeuser Company
REIT
28.81 USD−3.45%−1.03 USD
Bán Mạnh
3.818M110.007M21.099B USD11.842.52 USD9.264KTài chính