ICON plc
ICLR NASDAQ

ICLR
ICON plc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ICLR financial statements

Tóm tắt tài chính của ICON plc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ICLR là 21.345B. EPS TTM của công ty là 6.89, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 39.28. Ngày thu nhập tiếp theo ICON plc là 28 Tháng 10, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền