Intel Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INTC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Intel Corporation

Doanh thu của Intel Corporation trong năm ngoái lên tới 63.05B USD, phần lớn trong số đó — 31.71B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Client Computing, năm trước mang lại 40.51B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Intel Corporation 17.12B USD, và năm trước đó — 21.14B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia