Intel Corporation INTC

INTC NASDAQ
INTC
Intel Corporation NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

INTC Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghệ Điện tử
Công nghiệp: Bán dẫn
Tập đoàn Intel tham gia thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ, chẳng hạn như công nghệ đám mây. Các lĩnh vực của Công ty là Nhóm Máy chủ (CCG), Nhóm Trung tâm dữ liệu (DCG), Nhóm Internet Vạn vật (IOTG), Nhóm Giải pháp Bộ nhớ điện tĩnh (NSG), Nhóm Bảo mật Intel (ISECG), Nhóm Giải pháp lập trình (PSG), Nhóm Công nghệ mới và Tất cả các công nghệ khác (NTG). Công ty cung cấp nền tảng máy tính, mạng và truyền thông cho một loạt khách hàng, bao gồm nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà sản xuất thiết kế ban đầu (ODM), nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và truyền thông cũng như các nhà sản xuất thiết bị công nghiệp, truyền thông và ô tô. Công ty cung cấp các nền tảng để tích hợp các thành phần và công nghệ khác nhau, bao gồm bộ vi xử lý và các mạch tích hợp chipset, Hệ thống trên một vi mạch độc lập (SoC), hoặc gói multichip. Lĩnh vực hoạt động CCG bao gồm các nền tảng tích hợp trong máy tính xách tay, các hệ thống hai trong một, máy tính để bàn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, máy tính bảng và điện thoại.