Intel Corporation INTC

INTCNASDAQ
INTC
Intel CorporationNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Electronic Technology
Công nghiệp: Semiconductors
Tập đoàn Intel tham gia vào việc thiết kế, sản xuất và bán các sản phẩm và công nghệ máy tính. Intel cung cấp các nền tảng máy tính, mạng, lưu trữ dữ liệu và truyền thông. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Nhóm Máy tính Khách hàng (CCG), Nhóm Trung tâm Dữ liệu (DCG), Nhóm Internet of Things (IOTG), Nhóm Giải pháp Bộ nhớ điện tĩnh (NSG), Nhóm Giải pháp Lập trình (PSG), và Tất cả các lĩnh vực khác. Phân khúc CCG bao gồm các nền tảng được thiết kế cho máy tính xách tay, hệ thống 2 trong 1, máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại, các sản phẩm kết nối có dây và không dây cũng như các thành phần truyền thông di động. Phân khúc DCG bao gồm các nền tảng tối ưu hóa khối lượng công việc và các sản phẩm liên quan được thiết kế cho thị trường cơ sở hạ tầng truyền thông, điện toán đám mây và doanh nghiệp. Phân khúc IOTG cung cấp các giải pháp máy tính cho các ngành dọc được nhắm mục tiêu và các ứng dụng nhúng cho các phân khúc thị trường bán lẻ, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, năng lượng, ô tô và chính phủ. Phân khúc NSG bao gồm các sản phẩm bộ nhớ flash NAND chủ yếu được sử dụng trong các ổ đĩa thể rắn. Phân khúc PSG chứa chất bán dẫn có thể lập trình và các sản phẩm liên quan cho nhiều loại thị trường, bao gồm truyền thông, trung tâm dữ liệu, công nghiệp, quân sự và ô tô. Tất cả các phân khúc khác bao gồm các kết quả từ phân khúc khác không thể báo cáo và các khoản phí liên quan đến công ty. Công ty được thành lập bởi Robert Norton Noyce và Gordon Earle Moore vào ngày 18 tháng 7 năm 1968 và có trụ sở chính tại Santa Clara, CA.