iRadimed CorporationiRadimed CorporationiRadimed Corporation

iRadimed Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IRMD nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của iRadimed Corporation

Tổng tài sản của IRMD cho Q1 24 là88.01 M USD, ít hơn 4.49% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 42.65% trong Q1 24 tới 11.89 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY