MercadoLibre, Inc

MELI NASDAQ
MELI
MercadoLibre, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MELI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MercadoLibre, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MELI là 50.151B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của MercadoLibre, Inc là 3 Tháng 11, ước tính là 2.40 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu