Nikola Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NKLA nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Nikola Corporation là một công ty công nghiệp ô tô Hoa Kỳ, cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải không phát thải. Công ty thiết kế và sản xuất các phương tiện giao thông thương mại chạy bằng pin và điện hydro hạng nặng, hệ thống truyền động xe điện, các bộ phận, hệ thống lưu trữ năng lượng và cơ sở hạ tầng trạm tiếp nhiên liệu hydro. Nikola Corporation ra mắt công chúng vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq và được giao dịch với mã NKLA. Công ty được Trevor Milton thành lập vào năm 2014 tại Thành phố Salt Lake, Utah. Trụ sở chính hiện được đặt tại Phoenix, Arizona.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

NKLA không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty