Baijiayun Group Ltd - ClassBaijiayun Group Ltd - ClassBaijiayun Group Ltd - Class

Baijiayun Group Ltd - Class

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RTC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Baijiayun Group Ltd - Class

Tổng tài sản của RTC trong H1 24 là 156.37 M USD, tăng 12.26% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 39.70% trong H1 24 tới 70.17 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY