Starbucks Corporation SBUX

SBUX NASDAQ
SBUX
Starbucks Corporation NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Khách hàng
Công nghiệp: Nhà hàng
Starbucks Corp tham gia vào sản xuất, tiếp thị và bán lẻ cà phê đặc sản. Nó hoạt động thông qua các phân khúc sau: Bắc Mỹ; Quốc tế; và Phát triển kênh. Phân khúc Bắc Mỹ và Quốc tế bán cà phê và đồ uống khác, thực phẩm bổ sung, cà phê đóng gói, sản phẩm cà phê uống nhanh và tuyển chọn hàng hóa tập trung thông qua các cửa hàng do công ty định hướng và các cửa hàng được cấp phép. Phân khúc Phát triển Kênh bao gồm việc bán cà phê đóng gói, trà và đồ uống pha sẵn cho khách hàng bên ngoài các cửa hàng được cấp phép và do công ty điều hành. Các thương hiệu của công ty bao gồm Seattle’s Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve và Princi. Công ty được thành lập bởi Jerry Baldwin và Howard D. Schultz vào ngày 4 tháng 11 năm 1985 và có trụ sở chính tại Seattle, WA.