Starbucks Corporation

SBUX NASDAQ
SBUX
Starbucks Corporation NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SBUX Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Khách hàng
Công nghiệp: Nhà hàng
Starbucks Corporation (Starbucks) là một công ty chuyên rang xay, tiếp thị và bán lẻ cà phê. Tính đến ngày 2/10/2016, Công ty hoạt động tại 75 quốc gia. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Châu Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Châu Mỹ Latinh; Trung Quốc / Châu Á Thái Bình Dương (CAP); Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) và Phát triển kênh. Các phân khúc Châu Mỹ, CAP và EMEA của Công ty bao gồm cả các cửa hàng được điều hành và được cấp phép của công ty. Phân khúc Phát triển kênh bao gồm cà phê nhân và cà phê xay, trà Tazo, các sản phẩm phục vụ cá nhân mang thương hiệu Starbucks và Tazo, một loạt các đồ uống sẵn có, như Frappuccino, Starbucks Doubleshot và đồ uống Starbucks Refreshers và các sản phẩm mang nhãn hiệu khác được bán trên toàn thế giới thông qua các kênh, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, câu lạc bộ, nhà bán lẻ đặc sản, cửa hàng tiện lợi và tài khoản dịch vụ thực phẩm Hoa Kỳ.

Tin tức cập nhật