spark image
Photo: Tony Reid / Unsplash

Cổ phiếu chào bán đơn lẻ: Đơn lẻ và sẵn sàng hòa nhập

10 mã
Thật khó để xác định những gì một số công ty lớn nhất trên thế giới thực sự làm ngày nay. Google là một công cụ tìm kiếm, một dịch vụ đám mây hay một nhà cung cấp email? Amazon không chỉ cung cấp những thứ giá rẻ nữa mà còn cung cấp các công cụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ cũng như các dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc và video. Một số công ty niêm yết lớn nhất là "tập đoàn" tham gia vào rất nhiều doanh nghiệp cùng lúc mà họ có thể tổ chức một đợt bán bớt thị phần. Chắc chắn là có những lợi ích khi đa dạng hóa. Nhưng cũng có nguy cơ trở thành kẻ đứng đầu của tất cả các ngành nghề và không có ai làm chủ. Dưới đây là một loạt các công ty đã kiên định với lập trường của mình và giữ vững quan điểm, chỉ tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Danh sách này tập trung vào các công ty cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đơn lẻ. Nó có thể là một thương hiệu với một sản phẩm hoặc một công ty sở hữu một số doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực kinh doanh cùng một lĩnh vực. Danh sách này không đại diện cho lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi đặt giao dịch.