Tesla, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TSLA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Tesla, Inc.

Tổng tài sản của TSLA trong Q4 23 là 106.62 B USD, tăng 13.49% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 9.03% trong Q4 23 tới 43.01 B USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY