RRR

RAYTELLIGENCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAYTL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của RAYTELLIGENCE

Tổng tài sản của RAYTL cho Q3 23 là22.87 M SEK, ít hơn 7.02% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 62.19% trong Q3 23 tới 1.15 M SEK.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SEK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY