ADANI POWER LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADANIPOWER nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ADANI POWER LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ADANIPOWER là 4.59. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 14.16. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 3.31 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ