ADF FOODS LTDADF FOODS LTDADF FOODS LTD

ADF FOODS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADFFOODS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADF FOODS LTD

Doanh thu của ADF FOODS LTD trong năm ngoái lên tới 4.50 B INR, phần lớn trong số đó — 3.62 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Process and Preserved Foods, năm trước mang lại 3.35 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADF FOODS LTD 4.50 B INR, và năm trước đó — 4.21 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia