AAA

ATLANTAA LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATLANTAA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ATLANTAA LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ATLANTAA là 6.65. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 13.39. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 41.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ