PRATAAP SNACKS LTDPRATAAP SNACKS LTDPRATAAP SNACKS LTD

PRATAAP SNACKS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIAMONDYD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PRATAAP SNACKS LTD

Doanh thu của PRATAAP SNACKS LTD trong năm ngoái lên tới 16.53 B INR, phần lớn trong số đó — 16.36 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Snacks Food - Finished Goods, năm trước mang lại 13.79 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PRATAAP SNACKS LTD 16.41 B INR, và năm trước đó — 13.81 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia