AVENUE SUPERMARTS

DMART NSE
DMART
AVENUE SUPERMARTS NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DMART nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AVENUE SUPERMARTS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DMART là 2.796T INR. Ngày thu nhập tiếp theo của AVENUE SUPERMARTS là 30 Tháng 11, ước tính là 8.78 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu