AVENUE SUPERMARTSAVENUE SUPERMARTSAVENUE SUPERMARTS

AVENUE SUPERMARTS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DMART nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AVENUE SUPERMARTS

Doanh thu của AVENUE SUPERMARTS trong năm ngoái lên tới 507.89 B INR, phần lớn trong số đó — 240.03 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Foods, năm trước mang lại 176.13 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AVENUE SUPERMARTS 428.40 B INR, và năm trước đó — 309.76 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia