GREENPLY INDUSTRIE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GREENPLY nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của GREENPLY INDUSTRIE trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của GREENPLY trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 2.20 INR trong khi ước tính là 1.60 INR, gây bất ngờ đến 37.50%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 6.21 B INR mặc dù con số ước tính là 6.00 B INR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 2.50 INR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 6.84 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của GREENPLY trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên