GREENPLY INDUSTRIE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GREENPLY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GREENPLY INDUSTRIE

Doanh thu của GREENPLY INDUSTRIE trong năm ngoái lên tới 18.46B INR, phần lớn trong số đó — 12.03B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Plywood and Allied Products, năm trước mang lại 10.64B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GREENPLY INDUSTRIE 16.75B INR, và năm trước đó — 13.98B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia