GULSHAN POLYOLS LTDGULSHAN POLYOLS LTDGULSHAN POLYOLS LTD

GULSHAN POLYOLS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GULPOLY nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GULSHAN POLYOLS LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của GULPOLY là 0.98. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 19.45. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 484.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ