HCL TECHNOLOGIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HCLTECH nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của HCL TECHNOLOGIES trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của HCLTECH trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 16.03 INR trong khi ước tính là 15.23 INR, gây bất ngờ đến 5.26%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 283.18 B INR mặc dù con số ước tính là 280.39 B INR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 15.43 INR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 288.21 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của HCLTECH trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên