HCL TECHNOLOGIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HCLTECH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HCL TECHNOLOGIES

Doanh thu của HCL TECHNOLOGIES trong năm ngoái lên tới 1.01T INR, phần lớn trong số đó — 740.15B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Information Technology and Business Services, năm trước mang lại 617.42B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của America — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HCL TECHNOLOGIES 578.18B INR, và năm trước đó — 482.05B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia