INFOSYS LTD

INFY NSE
INFY
INFOSYS LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

INFY báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của INFOSYS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của INFY là 7.277T. EPS TTM của công ty là 49.32, lợi tức cổ tức là 1.75%, và P/E là 36.40. Ngày thu nhập tiếp theo INFOSYS LTD là 12 Tháng 1, ước tính là 13.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền