NTPC LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTPC nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của NTPC LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của NTPC trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 5.30 INR trong khi ước tính là 5.04 INR, gây bất ngờ đến 5.25%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 394.55 B INR mặc dù con số ước tính là 443.91 B INR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 5.50 INR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 427.48 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của NTPC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên