NTPC LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTPC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NTPC LTD

Doanh thu của NTPC LTD trong năm ngoái lên tới 1.64T INR, phần lớn trong số đó — 1.66T INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Generation of Energy, năm trước mang lại 1.24T INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NTPC LTD 1.76T INR, và năm trước đó — 1.33T INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia