CADBURY PLC - NIGERIACADBURY PLC - NIGERIACADBURY PLC - NIGERIA

CADBURY PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CADBURY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CADBURY PLC - NIGERIA

Doanh thu của CADBURY PLC - NIGERIA trong năm ngoái lên tới 80.38 B NGN, phần lớn trong số đó — 53.87 B NGN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Refreshment Beverages, năm trước mang lại 38.39 B NGN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CADBURY PLC - NIGERIA 73.61 B NGN, và năm trước đó — 53.05 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia