COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLCCOMPUTER WAREHOUSE GROUP PLCCOMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC

COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CWG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của CWG là 0.77. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 12.01. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 371.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ