JULIUS BERGER PLC - NIGERIAJULIUS BERGER PLC - NIGERIAJULIUS BERGER PLC - NIGERIA

JULIUS BERGER PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JBERGER nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JULIUS BERGER PLC - NIGERIA

Doanh thu của JULIUS BERGER PLC - NIGERIA trong năm ngoái lên tới 446.14 B NGN, phần lớn trong số đó — 315.77 B NGN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Civil Works, năm trước mang lại 297.04 B NGN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JULIUS BERGER PLC - NIGERIA 427.41 B NGN, và năm trước đó — 434.31 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia