OKOMU OIL PALM CO PLCOKOMU OIL PALM CO PLCOKOMU OIL PALM CO PLC

OKOMU OIL PALM CO PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OKOMUOIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OKOMU OIL PALM CO PLC

Doanh thu của OKOMU OIL PALM CO PLC trong năm ngoái lên tới 74.99 B NGN, phần lớn trong số đó — 67.04 B NGN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Palm Oil, năm trước mang lại 53.75 B NGN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OKOMU OIL PALM CO PLC 75.11 B NGN, và năm trước đó — 59.32 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia