SCOA NIGERIA PLCSCOA NIGERIA PLCSCOA NIGERIA PLC

SCOA NIGERIA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCOA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SCOA NIGERIA PLC

Tổng tài sản của SCOA trong Q1 24 là 15.67 B NGN, tăng 0.92% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.99% trong Q1 24 tới 13.54 B NGN.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NGN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY