THE INITIATES PLCTHE INITIATES PLCTHE INITIATES PLC

THE INITIATES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIP nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của THE INITIATES PLC

Tổng tài sản của TIP trong Q1 24 là 2.62 B NGN, tăng 2.35% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 16.04% trong Q1 24 tới 1.16 B NGN.

Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY