UNILEVER NIGERIA PLCUNILEVER NIGERIA PLCUNILEVER NIGERIA PLC

UNILEVER NIGERIA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNILEVER nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UNILEVER NIGERIA PLC

Doanh thu của UNILEVER NIGERIA PLC trong năm ngoái lên tới 100.66 B NGN, phần lớn trong số đó — 63.25 B NGN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Nutrition. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UNILEVER NIGERIA PLC 103.88 B NGN, và năm trước đó — 88.57 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia