Hợp đồng tương lai Platinum

NYMEXPL1!
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Platinum

Ticker
Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
PLH2023PLATINUM FUTURES (MAR 2023)
2023-03-29985.11.06%10.3985.1985.1
Mua
PLJ2023PLATINUM FUTURES (APR 2023)
2023-04-26991.10.42%4.1991.4991.1
Mua
PLK2023PLATINUM FUTURES (MAY 2023)
2023-05-26984.80.87%8.5984.8984.8
Sức mua mạnh
PLN2023PLATINUM FUTURES (JUL 2023)
2023-07-27993.60.56%5.5993.6993.6
Mua
PLV2023PLATINUM FUTURES (OCT 2023)
2023-10-27991.80.60%5.91008.3985.9
Mua
PLF2024PLATINUM FUTURES (JAN 2024)
2024-01-29995.40.47%4.7995.4995.4
Mua
PLJ2024PLATINUM FUTURES (APR 2024)
2024-04-26999.60.48%4.8999.6999.6
Sức mua mạnh