Hợp đồng tương lai PlatinumHợp đồng tương lai PlatinumHợp đồng tương lai Platinum

Hợp đồng tương lai Platinum

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Quyền chọn của Hợp đồng tương lai Platinum

Chuỗi

Thg 8
Thg 9
Thg 10
Thg 12
Thg 3 '25
Thg 6
Thg 9
Thg 12
Thg 3 '26
Thg 6
Thg 9
Thg 12
Thg 3 '27
Quyền chọn mua
Quyền chọn bán

Độ biến động có ngụ ý

Thg 8
Thg 9
Thg 10
Thg 12
Thg 3 '25
Thg 6
Thg 9
Thg 12
Thg 3 '26
Thg 6
Thg 9
Thg 12
Thg 3 '27

Cấu trúc thời hạn ATM IV