Hợp đồng tương lai PlatinumHợp đồng tương lai PlatinumHợp đồng tương lai Platinum

Hợp đồng tương lai Platinum

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Platinum

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
PLM2024Platinum Futures (Jun 2024)
2024-06-26968.2+1.32%12.6968.2968.2
Bán
PLN2024Platinum Futures (Jul 2024)
2024-07-29954.8−1.67%−16.2965.5945.7
Bán
PLQ2024Platinum Futures (Aug 2024)
2024-08-28961.0−1.58%−15.4964.7955.0
Bán
PLV2024Platinum Futures (Oct 2024)
2024-10-29968.0−1.71%−16.8976.4959.7
Bán
PLF2025Platinum Futures (Jan 2025)
2025-01-29979.7−1.65%−16.4988.8971.5
Bán
PLJ2025Platinum Futures (Apr 2025)
2025-04-28989.3−1.66%−16.7996.9982.2
Bán
PLN2025Platinum Futures (Jul 2025)
2025-07-291015.4+1.19%11.91015.41015.4
Theo dõi
PLV2025Platinum Futures (Oct 2025)
2025-10-291026.6+1.16%11.81026.61026.6
Theo dõi
PLF2026Platinum Futures (Jan 2026)
2026-01-281035.0+1.15%11.81035.01035.0
Theo dõi
PLJ2026Platinum Futures (Apr 2026)
2026-04-281043.9+1.14%11.81043.91043.9
Theo dõi
PLN2026Platinum Futures (Jul 2026)
2026-07-291052.0+1.13%11.81052.01052.0
Theo dõi
PLV2026Platinum Futures (Oct 2026)
2026-10-281065.3+1.12%11.81065.31065.3
Theo dõi
PLF2027Platinum Futures (Jan 2027)
2027-01-271072.0+1.11%11.81072.01072.0
Bán
PLJ2027Platinum Futures (Apr 2027)
2027-04-281080.9+1.10%11.81080.91080.9
Theo dõi