Hợp đồng tương lai Platinum

PL1!NYMEX
PL1!
Hợp đồng tương lai PlatinumNYMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Platinum

Ticker
Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
PLF2023PLATINUM FUTURES (JAN 2023)
2023-01-271013.6−2.26%−23.41013.61013.6
Bán
PLG2023PLATINUM FUTURES (FEB 2023)
2023-02-241013.8−2.55%−26.51013.81013.8
Bán Mạnh
PLH2023PLATINUM FUTURES (MAR 2023)
2023-03-291022.7−2.21%−23.11022.71022.7
Bán Mạnh
PLJ2023PLATINUM FUTURES (APR 2023)
2023-04-261016.1−0.67%−6.91029.61010.3
Bán
PLN2023PLATINUM FUTURES (JUL 2023)
2023-07-271018.0−1.13%−11.61033.51018.0
Bán
PLV2023PLATINUM FUTURES (OCT 2023)
2023-10-271033.7−2.12%−22.41042.21032.5
Bán
PLF2024PLATINUM FUTURES (JAN 2024)
2024-01-291041.1−2.02%−21.51056.21041.1
Bán Mạnh