PLATINUM FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
PL2! NYMEX

PL2!
PLATINUM FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) NYMEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

PL2! Biểu đồ Hợp đồng Tương lai

Các Mã liên quan

Bạch kim
Bạch Kim / Đô la Mỹ
 
   
Bạch kim
Hợp đồng tương lai Platinum
 
   
Bạch kim
CFDs latinum (US$/OZ)
 
   
PT1!
PLATINUM FUTURES
 
   

Tin tức