Alexander & Baldwin, Inc

ALEX NYSE
ALEX
Alexander & Baldwin, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALEX fundamentals

Tóm tắt tài chính của Alexander & Baldwin, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALEX là 1.307B USD. EPS TTM của công ty là 0.49 USD, tỷ suất cổ tức là 4.17% và P/E là 36.61. Ngày thu nhập tiếp theo của Alexander & Baldwin, Inc là 4 Tháng 8, ước tính là -0.40 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu