Alexander & Baldwin, Inc.Alexander & Baldwin, Inc.Alexander & Baldwin, Inc.

Alexander & Baldwin, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALEX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Alexander & Baldwin, Inc.

Doanh thu của Alexander & Baldwin, Inc. trong năm ngoái lên tới 208.90 M USD, phần lớn trong số đó — 194.00 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commercial Real Estate, năm trước mang lại 187.20 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Alexander & Baldwin, Inc. 208.90 M USD, và năm trước đó — 230.50 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia