Brookfield Renewable Partners L.P.Brookfield Renewable Partners L.P.Brookfield Renewable Partners L.P.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BEP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Brookfield Renewable Partners L.P.

Doanh thu của Brookfield Renewable Partners L.P. trong năm ngoái lên tới 5.04 B USD, phần lớn trong số đó — 2.49 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Attributable to Non-controlling Interests, năm trước mang lại 2.17 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Brookfield Renewable Partners L.P. 2.39 B USD, và năm trước đó — 996.87 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia