BHP Group LimitedBHP Group LimitedBHP Group Limited

BHP Group Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHP nguyên tắc cơ bản

BHP Group Limited tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BHP được trả nửa năm một lần. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.42 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.32%