Home Depot, Inc. (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HD nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của Home Depot, Inc. (The) trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của HD trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 2.82 USD trong khi ước tính là 2.77 USD, gây bất ngờ đến 1.86%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 34.79 B USD mặc dù con số ước tính là 34.64 B USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 3.60 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 36.70 B USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của HD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên