Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEli Lilly and Company

Eli Lilly and Company

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LLY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Eli Lilly and Company

Doanh thu của Eli Lilly and Company trong năm ngoái lên tới 34.12 B USD, phần lớn trong số đó — 34.12 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Human Pharmaceutical Products, năm trước mang lại 28.54 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Eli Lilly and Company 21.79 B USD, và năm trước đó — 18.19 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia