Lockheed Martin Corporation

LMT NYSE
LMT
Lockheed Martin Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LMT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Lockheed Martin Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LMT là 111.509B USD. EPS TTM của công ty là 22.72 USD, tỷ suất cổ tức là 2.67% và P/E là 18.14. Ngày thu nhập tiếp theo của Lockheed Martin Corporation là 26 Tháng 7, ước tính là 6.41 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu