Virgin Galactic Holdings, Inc.Virgin Galactic Holdings, Inc.Virgin Galactic Holdings, Inc.

Virgin Galactic Holdings, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPCE nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Virgin Galactic Holdings, Inc. là một công ty hàng không và du hành vũ trụ, chuyên sản xuất các phương tiện hàng không và vũ trụ tiên tiến, đồng thời cung cấp các dịch vụ bay vũ trụ cho các cá nhân và nhà nghiên cứu. Công ty thiết kế những con tàu vũ trụ có thể đưa bất kỳ ai lên vũ trụ một cách an toàn mà không cần phải có chuyên môn hoặc đào tạo tốn kém thời gian. Công ty được thành lập vào ngày 5 tháng 5 năm 2017 và có trụ sở chính tại Las Cruces, NM.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

SPCE không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty