Virgin Galactic Holdings, Inc.Virgin Galactic Holdings, Inc.Virgin Galactic Holdings, Inc.

Virgin Galactic Holdings, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPCE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Virgin Galactic Holdings, Inc.

Doanh thu của Virgin Galactic Holdings, Inc. trong năm ngoái lên tới 6.80 M USD, phần lớn trong số đó — 6.80 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Spaceships and Related Technologies, năm trước mang lại 2.31 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Virgin Galactic Holdings, Inc. 6.80 M USD, và năm trước đó — 2.31 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia