Spotify Technology S.A

SPOTNYSE
SPOT
Spotify Technology S.ANYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SPOT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Spotify Technology S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SPOT là 14.392B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Spotify Technology S.A là 8 Tháng 2, ước tính là -1.38 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu