Tenaris S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Tenaris S.A.

Doanh thu của Tenaris S.A. trong năm ngoái lên tới 11.76B USD, phần lớn trong số đó — 11.13B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tubes, năm trước mang lại 5.99B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Tenaris S.A. 4.94B USD, và năm trước đó — 1.18B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia